Asiakaspalvelu ja vastuullisuus verkossa
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja kuuntelujärjestelmä, vastuullisuus ja laatu asiakaspalvelussa

Osallistuja osaa kuvata yrityksen kuuntelujärjestelmän, jonka avulla kerää asiakaspalautetta ja suosituksia sekä osallistuttaa henkilökunnan palautteiden keräämiseen.

Osallistuja osaa mitata asiakastyytyväisyyttä ja laatua verkossa sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet palvelun ja laadun parantamiseksi.

Oman digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen jatkotyöstämisen mahdollisuudet ja rahoitusinstrumentit.

Verkkototeutus  | 3 h • sisältäen materiaalit ja tallenteen

Yritysklinikat | 2h / yritys


› Ota yhteyttä!

Kirsi Mikkola
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy (2162854-2)
https://www.liiketoiminta.info

Puh. 040 555 1019
kirsi.mikkola@liiketoiminta.info