Asiakasymmärrys

Asiakaspolku on yksi tapa havainnollistaa ja tarkastella asiakaskokemusta.

Kokonaiskuvan saaminen ei ole helppoa: asiakkaiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä, asiakaskanavien ja kontaktipisteiden määrä kasvaa ja niiden roolit muuttuvat. Samaan aikaan lähes kaikilla toimialoilla kilpailutilanne kiristyy jatkuvasti. Voittajia ovat ne, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Asiakaspolkukartta (customer journey map) on asiakkaan näkökulmasta laadittu visuaalinen tiivistys asiakaskokemuksesta. Tämän työkalun avulla yritetään ymmärtää entistä paremmin

  • mitkä asiakkaan tavoitteet, tarpeet ja odotukset ostoprosessin eri vaiheissa
  • miten asiakkaat kokevat yrityksen tuotteen/palvelun sekä brändin matkallaan kohti ostosta
  • minkälaisia tunteita asiakas kokee polun eri vaiheissa, ja vastataanko niihin
  • jääkö polkuun aukkoja, joiden aikana asiakas on altis hylkäämään brändin.

Tämä aihealue toteutuu kahdessa tapaamisessa ja itsenäisenä työnä.


Ota yhteyttä!

Petra Ryymin • Business Savo Oy (2927867-1)
LinkedIn | Facebook
https://businesssavo.fi

Puh. 045 168 1030
petra@businesssavo.fi