Energisoi meidän päivä – onnistumisen esteet ryhmätyöskentelyssä

Tiimivalmennus yritykselle tai muodostetaan 5-6 yrittäjän ryhmä/verkosto.

  • Mikä syö meidän energiaa? Tunnistetaan ja tiedostetaan tiimityöskentelyn haasteita ja ongelmia sekä luodaan konkreettisia kehitysaskeleita onnistuneeseen tiimityöskentelyyn/ryhmätyöskentelyyn.
  • Tunnistammeko meidän ydinosaamisen lisäksi muutakin potentiaalista osaamista ja taitoja, joita voisimme hyödyntää yrityksemme muissa tehtävissä tai toimintatavoissa sekä tiimityöskentelyssä?
  • Olemmeko utelias, luova, rohkea ja innovatiivinen yhteisö, jossa on mukava olla mukana sekä onko meillä turvallinen olo työskennellä ryhmässä/tiimissä omana itsenä?
  • Olemmeko sitoutuneet työhömme ja tiimiimme parhaalla mahdollisella tavalla? Vai olisiko vielä jotakin miten voisimme palvella itseämme, työyhteisöämme tai ryhmäämme entistä paremmin, kaikkien hyväksi?

Tulevaisuus edellyttää myös yhteisöiltä, ryhmiltä sekä tiimeiltä ja niiden jäseniltä uudenlaista luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä pehmeitä inhimillisiä arvoja. Tämän päivän arvoja.

Psykologisen turvallisuuden luominen ja avoimen ilmapiirin sekä luottamuksen muodostuminen on tärkeä arvo tiimi/ryhmätyöskentelyn onnistumiselle. Jokainen tiimin/ryhmän jäsen on arvokas ja hänen ainutlaatuinen tietotaitonsa on tärkeä.

Yhdessä oivalletaan, löydetään ja kehitetään tiimin/ryhmän sisällä uudenlaisia tulevaisuuden työelämäntaitoja. Vahvistetaan omaa itsetuntemusta, luovaa ongelmaratkaisukykyä sekä luodaan käytännön tason konkreettisia vinkkejä onnistuneen tiimi/ryhmätyöskentelyn saavuttamiseksi.

Kesto 1-2h tarpeen mukaan ja toistetaan sovittaessa


› Ota yhteyttä!

Taru Astikainen
IASTI sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja

Taru Karoliina (2404455-0)
https://www.tarukaroliina.fi

Puh. +358 50 347 3668
taru.astikainen@profiant.net