Henkilökohtainen myynnin coaching

Tavoitteellinen coaching toimii tehokkaasti myynnin lisäämisen apuna. Valmentaja haastaa hyväntahtoisesti yrittäjää kysymällä kysymyksiä ja ohjaa kohti tekemistä, joka vie myynnillisiin toimenpiteisiin ja onnistumiseen.

Valmentaja hyödyntää myös mentorointimenetelmää tiedon ja kokemuksen jakamiseen. Tärkeää voi olla vaikkapa soittojen ja/tai asiakaskäyntien määrän kasvattaminen, hyvä valmistautuminen asiakastapaamisiin, asiakkaan ostopolun ymmärtäminen aina ensitapaamisesta ostopäätökseen saakka.

Coaching lisää itsetuntemusta ja auttaa ottamaan käyttöön voimavarat, tiedot ja taidot, joita tarvitaan asetettujen myyntitavoitteiden saavuttamiseksi. Coaching lisää myös motivaatiota ja selkeyttää ajattelua huimasti.

Ensimmäisellä kerralla luodaan tilannekatsaus ja löydetään yhdessä tärkeimmät teemat. Näistä valitaan kaksi, joita lähdetään yhteistyöllä seuraavilla kerroilla kehittämään ja viemään eteenpäin.

Tilannekatsaus + 2 tunnin valmennusta


› Ota yhteyttä!

Maarit Halmela • Profiant valmentaja
https://profiant.net/

GoalGo Oy (2955862-2)
https://www.goalgo.fi
Puhelin +358 50 435 2381
maarit.halmela@profiant.net | maarit.halmela@goalgo.fi