Kannattava liiketoiminta

Numerot haltuun! Yrittäjän talouden perusteet.

Katse yrityksen talouteen ja tuottavuuteen

 • Yrityksen talouteen ja tuottavuuteen vaikuttavat tekijät sekä tuottavuuden parantaminen
 • Yrityksen kehittäminen ja kannattavuus
 • Talouden ja tuottavuuden johtaminen ja johtamisen yhteys kehittämiseen

Yrityksen talouden mittarit, tehokkaat taloustyökalut ja talouden suunnittelu

 • Kannattavuus, rahoitus, maksuvalmius ja näiden mittaamisen tunnusluvut, esimerkkilaskenta, muutosten vaikutukset kannattavuuteen, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen, esimerkkilaskelmien purku
 • Yrityksen talouden suunnittelu (budjetointi)
 • Sähköinen taloushallinto tehokkuuden lisääjänä, asiakirjahallinnan pilvipalvelut

Katteet kuntoon

 • Hinnoittelun perusteet
 • Kannattava hinnoittelu, hinnoittelustrategiat, -prosessi ja hinnoittelussa huomiotavat seikat, alennusten/hinnankorotusten vaikutus kannattavuuteen, osanottajien mahdollisia erityiskysymyksiä

Talousosaaminen ja tilinpäätösanalyysi

 • Talouden seurannan osat ja kokonaisuus, (laskutus, myyntireskontra, ostoreskontra, palkkakirjanpito ml. työaikalainsäädäntö ja työehtosopimukset, pääkirjanpito)
 • Tuloslaskelman ja taseen avaaminen
 • Tilinpäätöksen analysointi

Tämä aihealue vaatinee useita tapaamiskertoja sekä itsenäistä työtä osallistujalta useita tunteja.


› Ota yhteyttä!

Petra Ryymin • Business Savo Oy (2927867-1)
LinkedIn | Facebook
https://businesssavo.fi

Puh. 045 168 1030
petra@businesssavo.fi