Oman inventaari- ja varausjärjestelmän valinta
Backend ja frontend prosessien hallinta

Osallistuja osaa vertailla ja tehdä oikean valinnan varausjärjestelmän ( backend ) hankinnan osalta.

Osallistuja ymmärtää, miten varausjärjestelmän hankinta vaikuttaa oman yrityksen palvelujen operointiin (omat ja alihankkijat), online myyntiin, yhdistelmätuotteisiin, asiakashallintaan, maksu ja taloushallinnan prosesseihin, markkinointiin ja muiden resurssien hallintaan.

Osallistuja ymmärtää miten myynti kansainvälisissä OTA kanavissa voidaan mahdollistaa omaa varausjärjestelmää käyttäen ja mitä se maksaa sekä edellyttää.

Verkkototeutus  | 3 h • sisältäen materiaalit ja tallenteen

Yritysklinikat | 2h / yritys


› Ota yhteyttä!

Kirsi Mikkola
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy (2162854-2)
https://www.liiketoiminta.info

Puh. 040 555 1019
kirsi.mikkola@liiketoiminta.info