Petra Ryymin (Business Savo Oy)

Business Savo Oy toimii aktiivisesti alueen yritysten parissa päivittäisessä työssään. Tarjoajalla on erittäin laajat työelämäyhteydet Pohjois-Savossa ja kansallisesti. Petra Ryymin on toiminut ja toimii erikokoisten yritysten neuvonantajana, sparraajana, konsulttina, johtotehtävissä, markkinointitehtävissä ja asiantuntijaroolissa.

Petra Ryymin on lisäksi toiminut koulutussuunnittelijana ja kouluttajana sekä yksilöiden osaamista edistävien koulutusten että yritysten koulutusten osalta. Aktiivista yhteistyötä teen Business Finlandin, ELY-keskuksen, Pohjois-Savon Liiton, Finnveran, Business Kuopion, Navitas Yrityspalvelujen, Kuopion alueen Kauppakamarin, Savon, Kuopion ja Varkauden Yrittäjien, Kuopion seudun yrittäjänaisten, Keski-Savon Yrittäjänaisten ja muiden Savon alueen yritysten ystävien ja yrittäjien kanssa.

Tarjoamme hankkeeseen 1-2h /krt Taitomoduleita ja/tai moduleista koostuvia kokonaistoteutuksia, joista hankkeen osallistujat voivat itsearviointinsa perusteella valita juuri itselleen ja omalle yritykselleen sopivimmat toteutukset.

Taitomoduleiden toteutus

Työpajojen aikana käymme vuoropuhelua jokaisen kohdan osalta ja teemme vuoropuhelua tukevia harjoituksia. Rakenne on mahdollista yksilöllistää, eli muokataan sisältöä yrittäjän tarpeiden pohjalta; jokainen kohta käydään läpi, mutta ajankäyttöä voidaan soveltaa yrittäjän tarpeiden pohjalta.

Työpajojen jälkeen yrittäjä näkee liiketoimintansa kokonaisvaltaisemmin ja hahmottaa siihen liittyvät merkityksellisemmät kehittämiskohteet.

Materiaalit: Sähköiset ja printatut materiaalit, strategian laadintaa useita erilaisia työkaluja, canvas- malleja. Sähköinen BMC-työkalu, tuotteistamistyökalu. Laaditaan karttoja, polkuja, analyyseja.

Metodit ja työtavat: Luento-osuudet, fasilitoituja ryhmä-, parityö- tai yksilötyöosuuksia, reflektointia ja ryhmäkeskusteluja. Voidaan toteuttaa lähi/etätapaamisina.

Koulutustarjonta

Keskeiset teemat, joita Taitomoduleissa valmennetaan on listattuna alla, voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan ja sopivan kestoisiksi paketeiksi. Kaikki aihealueet voidaan myös toteuttaa yksilö/pienryhmä/ryhmäkokonaisuuksina.

› Ota yhteyttä!


 

Petra Ryymin • Business Savo Oy (2927867-1)
LinkedIn | Facebook
https://businesssavo.fi

Puh. 045 168 1030
petra@businesssavo.fi