Tunneälykkyys ja erilaisuuden ymmärtäminen myyntityössä

Valmennus auttaa perehtymään omaan toiminta- ja vuorovaikutustyyliin sekä tunnistamaan omia vahvuuksia ja kompastuskiviä asiakaskohtaamisen näkökulmasta. Samalla havainnollistetaan konkreettisesti asiakkaan erilaisuutta ja erilaisia ostotapoja omassa liiketoiminnassa.

Valmennuksen avulla varmistetaan tuloksellinen tekeminen ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa parantuu.

1,5h vuorovaikutteinen vertaistukeen pohjautuva ryhmävalmennus, jonka jälkeen tehdään henkilökohtainen EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus. Henkilökohtainen EASI-tulosten purku ja kehitystoimenpiteistä sopiminen valmentajan kanssa henkilökohtaisesti 1h.

Ryhmävalmennus max. 5 hlöä


› Ota yhteyttä!

Maarit Halmela • Profiant valmentaja
https://profiant.net/

GoalGo Oy (2955862-2)
https://www.goalgo.fi
Puhelin +358 50 435 2381
maarit.halmela@profiant.net | maarit.halmela@goalgo.fi