Jenni Rissanen (Paju Consulting)

Paju Consultingin yrittäjät ovat naisyrittäjiä. Olemme itse luoneet kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan, ja työllistämme itsemme lisäksi kaksi työntekijää.

Haluamme auttaa myös muita naisyrittäjiä löytämään ja rakentamaan oman kasvupolkunsa. Haluamme kannustaa naisyrittäjiä kiinnittämään huomiota liiketoiminnan kannattavuuteen, rohkaista heitä luomaan realistia kasvusuunnitelmia sekä hyödyntämään rohkeasti verkostoja sekä erilaisia yritystukia kasvun tukena.

Paju on palvellut lukuisia yksin ja pienyrittäjänaisia eri aloilta: mm. hyvinvointi -, kauneudenhoito sekä muilta palvelualoilta.

Lue lisää Pajun blogista sekä katso video ELY konsultointipäivien hyödyntämisestä.

Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa yrittäjää…

 • Kehityssuunnan kirkastamisessa ja suunnitelman tekemisessä
 • Oman osaamisen ja oman yrityksen supervoimien tunnistamisessa
 • Tuotteistamisessa ja kannattavuuden parantamisessa
 • Solmujen ja vaikeiden tilanteiden ratkaisemisessa
 • Vertaistuki ja keskustelu
 • Tukea muutosten läpiviemisessä

Ehdotamme hankkeeseen teemoja, joista uskomme olevan Re-Boot -hankkeen osallistujille hyötyä liiketoiminnan uudistamisessa. Teemoja voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmävalmennuksina (etä tai läsnä). Olemme pitäneet paljon erilaisia valmennuksia etä ja läsnätoteutuksina (Teams , Zoom , pilvipalveluiden hyödyntäminen).

Pajun asiantuntijat ohjaavat työskentelyä kohti yhdessä määriteltyjä tavoitetta. Hyödynnämme erilaisia luovia ja osallistavia menetelmiä tarpeiden ilmaisun ja sanoittamisen tukena. Käytämme erilaisia työkaluja ja työpohjia työskentelyn ja valmennusten tukena.Pajun Teams alusta on hyödynnettävissä etätoteutuksiin.

Tarjoamme hankkeen käyttöön mahdollisuuden hyödyntää Pajun pilvipalveluita oppimisen tukena. Sovittaessa verkkovalmennukset voidaan tallentaa hankkeen osallistujien käyttöön ja jakaa esimerkiksi Youtuben kautta.

Tarjoamme tässä hankkeessa seuraavia palveluja.

Nykytila-analyysi ja henkilökohtainen sparraus

Vahvuutemme on viedä kehitysideoita ja tarpeita konkreettisiksi kehityssuunnitelmiksi. Yhdistämme työssämme mm. coachingin sekä projektinhallinnan työkaluja.

Tarvittaessa voimme tukea hanketta yrittäjien henkilökohtaisissa sparrauksissa sekä kehityssuunnitelmien luomisessa.

Markkinointitaidot

 • Asiakaspersoonien tunnistaminen, markkinoinnin kohdentaminen uusille ja olemassa oleville asiakkaille
 • Asiakaslupaus
 • Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen
 • Markkinoinnin kanavien ja keinojen suunnittelu
 • Markkinoinnin vuosikellon suunnittelu

Kannattava liiketoiminta

 • Hinnoittelu ja kannattavuus
 • Tuotteistamisen vaiheet ja työkalut
 • Ostamisen helppous asiakkaan näkökulmasta
 • Palvelumuotoilun perusteet ja työkalut
 • Palvelumuotoiluprojektin läpivienti
 • Asiakaslähtöinen palvelukehitys
 • Asiakastiedon hankkimisen keinot ja hyödyntäminen

Uudistumiskyky

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Työkalut itsensä johtamiseen ja omien voimavarojen vaalimiseen
 • Ajankäytön perusteet
 • Työtä ohjaavien arvojen sanottaminen

Digiosaaminen

 • Digitaaliset työkalut ajanhallinnan ja viestinnän tukena (mm. etätapaamiset, pilvipalvelut)
 • Digitaaliset työkalut markkinoinnin tukena (mm. Canva )
 • Kuinka määritellä digitaalisen ratkaisun tarpeet kilpailutusta varten?
 • Mitä huomioida keskusteluissa toimittajien kanssa?
 • Mitä pitää huomioida hintavertailuissa?
 • Mitä kannattaa huomioida digiprojektin läpiviennissä?
 • Mitä digiprojektissa kannattaa suunnitella? Lisää blogissa.

 

› Ota yhteyttä!


Jenni Rissanen • Paju Consulting (2745830-2)
https://pajuconsulting.fi

Puh. 0400 910 300
jenni.rissanen@pajuconsulting.fi