Kaisa Nyberg (LivingSkills Oy)

Tarjoamme hankkeeseen kymmenestä (10) moduulista koostuvaa kokonaisuutta, josta hankkeeseen osallistuva yrittäjä voi valita itselleen sopivimmat valmennukset. Jokainen moduuli koostuu kahdesta 1,5 h etävalmennuksesta sekä valmennukseen liittyvistä ennakko- ja välitehtävistä.

Monipuolinen palvelukokonaisuus sisältää sekä liiketoimintaosaamista että yrittäjän jaksamista ja uudistumista tukevia taitomoduuleja.

Digitaalinen toteutus mahdollistaa taitomoduulien skaalaamisen erilaisille osallistujamäärille kuin myös pienryhmävalmennuksen. Taitomoduulit tallennetaan ja tilaajalle annetaan tallennuksiin ei-kaupallinen käyttöoikeus 30.11.2021 asti.

Kunkin valmennuksen hintaan sisältyvät zoom-webinaarisovelluksen käyttö, työkokoukset, suunnittelu, toteutus, osallistujille jaettavat materiaalit, jälkityö ja tallenteet.

Taitomoduulien aikataulusta sovitaan erikseen. Taitomoduulit toteutetaan marraskuun 2020 loppuun mennessä. Yksittäinen taitomoduuli toteutuu hankkeen hyväksymällä minimiosallistujamäärällä.

Tarjoamme hankkeeseen seuraavat taitomoduulit.


Tarjoamme myös yksilöllistä, yrityskohtaista myynti- tai liiketoimintakonsultaatiota ryhmävalmennuksiin osallistujille kunkin taitomoduulin jälkeen. Mikäli yrittäjä haluaa saada yrityskohtaista sparrausta konkreettisen taitovalmennussuunnitelman laatimiseksi, tarjoamme etävalmennusta yksilövalmennuksena tai pienryhmävalmennuksena yrittäjien ja työyhteisöjen tarpeen mukaan. Yksilövalmennus on henkilökohtaista sparrausta yhdelle yrittäjälle ja pienryhmävalmennuksen ryhmäkoko on 3-5 henkeä.


› Ota yhteyttä!

Kaisa Nyberg • LivingSkills Oy (2734306-2)
www.livingskills.fi

Puh. 041 525 2822
kaisa.nyberg@livingskills.fi