Niina Kuisma (Talousmimmi Oy)

Olen Niina Kuisma, mutta minut tunnetaan paremmin Talousmimminä. Perustin yritykseni Talousmimmi Oy:n vuonna 2019, jotta voisin auttaa mikroyrittäjiä tekemään suunnitelmallisempaa ja kannattavampaa bisnestä.

Ollessani palkkatöissä kirjanpitäjänä huomasin, että moni mikroyrittäjä ei hallinnut yrityksensä lukuja ja ta-lousasioita. Minulla ei kuitenkaan työssäni ollut aikaa auttaa heitä näiden asioiden kanssa. Ymmärsin kui-tenkin, että lukunsa tuntemalla ja niitä hyödyntämällä monella yrittäjällä olisi potentiaalia kehittää omaa yritystään nykyistä paljon kannattavammaksi.

Yritykseni Talousmimmi Oy tarjoaa valmentavan kirjanpitäjän palveluita sekä koulutusta yrityksen lukuihin ja talouteen liittyvissä asioissa. Autan naismikroyrittäjiä hoitamaan kirjanpitonsa, mutta ennen kaikkea autan heitä suunnittelemaan yrityksensä toimintaa ja hyödyntämään oman yrityksensä talouslukuja.

Kirjanpitäjän työn lisäksi olen päässyt viimeisen vuoden aikana kouluttamaan yrittäjyysvalmennuksissa yrittäjiksi aikovia yritysten talousasioista, kuten tuloslaskelman ja taseen ymmärtämisessä.

Tarjoan tässä hankkeessa seuraavia palveluja.

› Ota yhteyttä!


Niina Kuisma / Talousmimmi Oy (3009283-1)
https://www.talousmimmi.fi

Puh. 041 546 3499
niina@talousmimmi.fi