Pirjo Räsänen (Ellare Oy)

Tuotteistamisvalmennus matkailu-, liikunta-, hyvinvointi- ja ravitsemusalalle

Tuotteistamisvalmennus koostuu viidestä osasta, joista ensimmäisessä lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä innovoiden tai uudistaen omia luontoon perustuvia tuotteita.

Perehdytään asiakkaiden tarpeisiin ja katsotaan mitä asiakkaat todella arvostavat kuten luonnon hiljaisuutta, maisemaan ihastumista tai ihmisten kohtaamista. Nostetaan esille aitoja ja osin arkisiakin asioita, joiden pohjalta voi ponnistaa uusille markkinoille ja tavoittaa uusia, entistä maksukykyisempiä.

Valmennuksessa edetään suunnitelmallisesti siten, että ideat saadaan myyntikelpoiseen kuntoon ja myynnillistetyiksi tuotteiksi.

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -tuotteistamisen perusteet

Ideana on herättää osallistujat tunnistamaan oman lähiympäristönsä matkailullinen potentiaali ja kannustaa osallistujia ideoimaan ja tuotteistamaan uusia, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia ympärivuotisia tuotteita. Ensimmäisessä osassa tunnistetaan markkinatrendejä ja erilaisia asiakkaita sekä määritellään mitä arvoa luonto tuottaa asiakkaalle ja millaisia tuotteita sen ympärille voi rakentaa. Osallistujille tulee kotitehtävä. Kesto noin 2h.

Co-creation - verkkotyöpaja

Jatkoa edelliselle ja ideana on yhdessä arvioida ja antaa palautetta kotitehtävistä. Osallistujat palauttavat kotitehtävät ennakkoon. Verkkotyöpajassa kukin pitchaa oman tuotteensa ja osallistujat antavat palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti. Palaute on luottamuksellista ja tätä työpajaa ei voi tallentaa. Kesto noin 2h.

Tuotekortti-webinaari

Tuotekorttiwebinaarissa perehdytään sekä ulkoisen että sisäisen tuotekortin rakentamiseen. Mikä on tuotekortti, mitä se pitää sisällään ja miksi pitää olla kohdennettuja tuotekortteja. Mitä tuotteesta pitää osata kertoa sanallisesti, mikä vaikutus kuvilla on ja millaisia kuvia pitäisi olla. Edellisestä vaiheesta jatketaan siihen, että tuote saadaan myyntikelpoiseen kuntoon. Osallistujille tulee kotitehtävä, joka käsitellään seuraavalla kerralla. Kesto noin 2h.

Co-creation - verkkotyöpaja

Jatkoa edelliselle ja ideana on yhdessä arvioida ja antaa palautetta kotitehtävistä. Osallistujat palauttavat kotitehtävät ennakkoon. Verkkotyöpajassa kukin esittelee oman tuotteensa ja osallistujat antavat palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti. Palaute on luottamuksellista ja tätä työpajaa ei voi tallentaa. Kesto noin 2h.

Hinnoittelu -webinaari

Perehdytään matkailualan hinnoittelukäytäntöihin ja oikean hinnan muodostamiseen. Hinta liittyy läheisesti arvon määrittelyyn ja mitä paremmin ja kohdennetummin määrittelet arvon, sitä paremmin osaat hinnoitella oikein. Kesto noin 2h.

Valmennuksella on useita tavoitteita:

  • tuottaa uusia, paremmin kohdennettuja tuotteita eri asiakasryhmille oikein hinnoiteltuna.
  • ympärivuotisia tuotteita eri sesongit huomioiden
  • lisätä yhteistyötä
  • lisätä tuotteistamisen ja tuotteistamisen työkalujen hallintaa

Valmennusten toteutus

Verkkovalmennusalustana voidaan käyttää useampia vaihtoehtoja: Teams, Zoom, GoogleMeet tai esim. GoToMeeting. Vaihtoehto riippuu kulloisenkin valmennuksen sisällöstä ja osallistujista. Esim. Teams mahdollistaa ryhmätyöskentelyn parhaiten, GoogleMeet taas on yksinkertainen ja toimiva yksilötapaamisissa. Tämä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa ottaen huomioon osallistujat ja muiden käyttämät alustat.

› Ota yhteyttä!


Pirjo Räsänen • Ellare Oy (1019831-3)
https://www.ellare.fi
Puh. 040 737 8650

pirjo.rasanen@ellare.fi