Verkkopresensen laajentaminen
Suosittelupalvelut TripAdvisor ja Google My Business haltuun

Osallistuja osaa perustaa ja käyttää TripAdvisoria yrityksen palvelun suosittelumarkkinoinnin välineenä. Osallistuja osaa kerätä suosituksia kansainväliseltä asiakkailta kivijalassa, verkossa ja henkilökohtaisessa myyntityössä sekä kannustaa asiakasta suosittelujen antamisessa.

Osallistuja osaa käyttää Google My Busineksen toimintoja yrityksen palvelujen ja tuotteiden sekä koko matkailun destinaation markkinoinnissa sekä varmistaa, että asiakkaat jättävät palautteensa ja arvionsa Google My Business palvelun kautta. Sisältää ennakkotehtävän.

Verkkototeutus | 3 h • sisältäen materiaalit ja tallenteen

Yritysklinikat | 2h / yritys


› Ota yhteyttä!

Kirsi Mikkola
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy (2162854-2)
https://www.liiketoiminta.info

Puh. 040 555 1019
kirsi.mikkola@liiketoiminta.info